WARUNKI WSPÓŁPRACY

 Współpraca pomiędzy naszym biurem, a przedsiębiorcą – właścicielem uregulowana jest na podstawie pisemnej umowy. Zasady tej współpracy polegają na minimalnym zaangażowaniu właściciela i przejęciu przez biuro obowiązków podatkowych związanych z prowadzeniem działalności.

Harmonogram współpracy:

 1. Pierwsze spotkanie – początek miesiąca ok. 5 każdego miesiąca:
  a) odbiór od właściciela – przedsiębiorcy dokumentów (faktur) do zaksięgowania,
  b) przekazanie właścicielowi – przedsiębiorcy gotowych przelewów do opłacenia składek ZUS za miesiąc poprzedni.
 2. Drugie spotkanie ok. 15. każdego miesiąca:
  a) przekazanie rozliczenia i analizy księgowo – podatkowej działalności gospodarczej właścicielowi – przedsiębiorcy,
  b) przekazanie właścicielowi – przedsiębiorcy ewentualnych przelewów do opłacenia podatków PIT, VAT, CIT, AKC
 3. Pozostałe czynności, które należą do obowiązków biura:
  a) zaksięgowanie dokumentów w księgach podatkowych lub rachunkowych,
  b) sporządzanie list płac i prowadzenie spraw kadrowych,
  c) prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,
  d) prowadzenie pozostałych ewidencji,
  e) załatwianie wszelkich formalności w urzędach – włącznie
  z reprezentowaniem właściciela – przedsiębiorcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  f) dojazd do klientów po odbiór dokumentów.

Na życzenie klientów wszelkie bezpośrednie kontakty z biurem ograniczamy do niezbędnego minimum. Dokumentację przyjmujemy i wysyłamy również w formie elektronicznej. Dotyczyć to może przede wszystkim przelewów do ZUS, US, list płac, czy rozliczeń podatkowych dla właścicieli – przedsiębiorców.

Close Menu