OFERTA

W naszym biurze rachunkowym możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Podstawowym profilem naszej działalności jest kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa oraz kadrowo-płacowa, która poparta jest wysokimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zdobytym na stanowiskach głównych księgowych w dużych firmach. Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa oraz kadrowo-płacowa to ogół czynności obejmujących przede wszystkim:

 1. Księgowanie dokumentów sprzedaży w księgach podatkowych lub rachunkowych z jednoczesnym wprowadzaniem ich do rejestru sprzedaży VAT.
 2. Księgowanie dokumentów zakupu w księgach podatkowych lub rachunkowych z jednoczesnym wprowadzaniem ich do rejestru zakupu VAT.
 3. Sporządzanie listy płac dla pracowników.
 4. Księgowanie listy płac, kwot naliczonego ZUS-u i podatku.
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 6. Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, AKC, DRA.
 7. Sporządzanie raportów RMUA oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników.
 8. Prowadzenie spraw kadrowych firmy: zatrudnianie, zwalnianie pracowników, prowadzenie kartotek wynagrodzeń itp.
 9. Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło.
 10. Sporządzanie deklaracji rocznych PIT i CIT.
 11. Obsługa korespondencji pomiędzy Zleceniodawcą a Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Reprezentowanie firmy jako pełnomocnik w ewentualnych kontrolach finansowych.
 13. Sporządzanie sprawozdań i informacji do GUS oraz PFRON.

Naszym stałym klientom nieodpłatnie udostępniamy platformę Firmino.pl – nowoczesne oprogramowanie w chmurze, które pozwala na usprawnienie codziennych czynności w prowadzeniu firmy. Rozwiązanie to zapewnia użytkownikom pełną mobilność. Do jego uruchomienia wystarczy jedynie połączenie z Internetem i dowolna przeglądarka.

Platforma Firmino.pl pozwala na:

 • bezpośredni i bieżący wgląd do informacji o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • ewidencjonowanie faktur zakupu,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • sporządzanie analiz oraz wiele innych funkcjonalności.

W celu zapewnienia najwyższych standardów świadczonych usług, nasze biuro podpisało umowę z wykwalifikowaną Kancelarią Prawną – Centrum Prawa, co zapewnia stałą obsługę prawną przez wyspecjalizowanych prawników. Gwarantuje to wysoki poziom prawny w prowadzonej działalności gospodarczej biura oraz naszych stałych klientów.